Du kan stöta på ett felmeddelande som säger att Internet Error Browser är en null-noll-protest. Det visar sig att det har blivit flera sätt att lösa denna åkomma, och vi kommer att diskutera detta praktiskt taget lite senare.

Detta program skyddar dig från de många fel som kan uppstå på en dator, och hjälper även till att snabbt åtgärda eventuella problem.

Null och Undefined Has No Properties tenderar att vara varje första TypeError vi har tittat på, så det är bra för det här sortimentet, som vanligtvis rapporterar problem där nivåer nås som inte accentuerar den förväntade källan. Null-felet annars odefinierat har inga egenskaper, i synnerhet inträffar det när du försöker kalla en egenskap hos ett kraftfullt objekt av null eller av slag odefinierat.