Ten program chroni Cię przed wieloma błędami, które mogą pojawić się na komputerze, a także pomaga szybko naprawić wszelkie problemy.

W ciągu ostatnich kilku tygodni niektórzy z naszych czytników zgłaszali problemy z uruchamianiem się Menedżera urządzeń Server Core.W przypadku obu konfiguracji komputera/szablonów administracyjnych i instalacji systemu/urządzenia przejdź do zasad komputera lokalnego i włącz opcję „Zezwalaj na dostęp zdalny, który może obsługiwać interfejs PnP”. Uruchom ponownie okno Server Core. Powinieneś wtedy znaleźć się w a, aby powrócić do Menedżera urządzeń.

Jak otworzyć Menedżera serwera na rdzeń systemu Windows?

Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL, kliknij Uruchom Menedżera zadań, kliknij Więcej szczegółów > Plik > Uruchom, a następnie wybierz naszą metodę cmd.exe. (Wpisz Powershell.exe, aby otworzyć dowolne okno poleceń PowerShell.) Możesz nawet się wylogować i ponownie zalogować ponownie.

Dotyczy: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Sserver 2016

Możesz zapłacić za Server Core w następujący sposób:

 • Z Centrum administracyjnym Windows
 • Korzystanie z Narzędzi do zdalnego zarządzania serwerem w systemie Windows 10
 • Lokalne i wirtualne za pomocą Windows PowerShell
 • Zdalny wybór bezpośrednio z Menedżera serwera
 • Zdalne używanie przystawki MMC
 • Zdalna kadra kierownicza korzystająca z Usług zdalnego pulpitu
 • Jak naprawić awarie systemu Windows

  Czy Twój komputer działa wolno? Czy doświadczasz regularnych awarii i zawieszeń? W takim razie czas na pobranie Reimage! To potężne oprogramowanie naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni pliki przed utratą lub uszkodzeniem i zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Dzięki Reimage możesz naprawić każdy problem z systemem Windows za pomocą zaledwie kilku kliknięć - nie jest wymagana specjalistyczna wiedza techniczna! Więc po co czekać? Pobierz Reimage już dziś i ciesz się płynną, stabilną obsługą komputera.

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz skanowanie, które chcesz uruchomić
 • Krok 3: Kliknij przycisk Przywróć i poczekaj na zakończenie procesu

 • Możesz teraz także publikować sprzęt i zarządzać jazdą lokalnie, jeśli robisz to gdzieś w wierszu poleceń.

  Istnieją najważniejsze zastrzeżenia i wskazówki dotyczące podtrzymania procesu myślowego za każdym razem, gdy pracujesz z Server Core:

 • Jeśli chcesz zamknąć wszystkie okna motywu poleceń i otworzyć zupełnie nowe okno wiersza polecenia, możesz to zrobić w Menedżerze zadań. Naciśnij CTRL+ALT+DEL, kliknij Uruchom zadanie. Kliknij „Menedżer”, „Więcej” > „Plik” > „Uruchom”, a następnie zarejestruj cmd.exe. (Wpisz Powershell.To exe, aby wyświetlić okno zapytania PowerShell.) Czasami możesz również ponownie połączyć się, a następnie ponownie połączyć.
 • Każda próba utworzenia kontrolki lub narzędzia, które szanuje Eksploratora Windows, zakończy się niepowodzeniem. Na przykład zacznij biegać. monit prawdopodobnie nie zadziała, jeśli zostaniesz o to poproszony.
 • Ogólnie rzecz biorąc, renderowanie HTML lub pomoc HTML nie są nawet obsługiwane w Server Core.
 • Serwer łowi wewnętrzny Instalator Windows w trybie własnym, dzięki czemu można instalować specjalistyczne narzędzia, a także programy narzędziowe dla plików Instalatora Windows. Podczas wyodrębniania pakietów Instalatora Windows na Server Core użyj konkretnej opcji /qb, aby wyświetlić centralny interfejs użytkownika.
 • Aby odwrócić strefę, ustaw datę ustawienia.
 • Aby zastąpić ustawienia międzynarodowe, wykonaj intl.cpl.
 • Control.exe prawdopodobnie nie uruchomi się samodzielnie. Powinieneś naprawdę spróbować go wyprodukować za pomocą Timedate.cpl i Intl.cpl
 • Vinver. W Server Core nie ma plików wykonywalnych. Użyj Systeminfo.exe, aby uzyskać te informacje.
 • Zarządzanie rdzeniem serwera za pomocą Windows Admin Center

  Windows Admin Center to rodzaj aplikacji do zarządzania opartej na przeglądarce, która umożliwia najbliższą administracjęZbuduj serwer Windows, jeśli nie korzystasz z platformy Azure, oprócz trzymania się chmury. Centrum administracyjne systemu Windows zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi ważnymi elementami rzeczywistej infrastruktury serwerowej i jest dosłownie bardziej niż kiedykolwiek przydatne do zarządzania wrażliwymi sieciami, w których nie jest podłączony do Internetu, gdy tylko jest to potrzebne. Możesz kupić Windows Admin Center w Windows 10, Gateway Server lub pojedynczą instalację poza Windows Server z Desktop Experience i w takim przypadku połączyć się z tym Server Core, każdym naszym systemem, którym musisz zarządzać.

  Zdalne zarządzanie rdzeniem serwera za pomocą Menedżera serwera

  Jak mogę bardziej otworzyć Menedżera urządzeń na serwerze?

  Wybierz Start, wybierz Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz Zarządzanie komputerem. W sekcji „Narzędzia systemowe” w całej konsoli wybierz „Menedżer urządzeń”. Urządzenia, które są niestety zainstalowane na komputerze stacjonarnym, mogą być wymienione w prawym okienku.

  Server Manager to konsola do gier do zarządzania w systemie Windows Server, która pomaga w udostępnianiu i zarządzaniu stanowymi, mało prawdopodobnymi serwerami Windows z cennych stacji roboczych bez konieczności fizycznego uzyskiwania dostępu do urządzeń lub pomagania w włączaniu protokołu RDP (Internet Remote Desktop Protocol). dostęp do dowolnego konkretnego serwera. Serwer Obsługuje zdalne zarządzanie Office Manager z wieloma serwerami.

  Aby zaoferować zarządzanie zlokalizowanym urządzeniem za pomocą menedżera serwera działającego w zdalnym Internecie, uruchom polecenie cmdlet Windows PowerShell Configure-SMRemoting.exe –Enable.With

  Zarządzanie konsolą zarządzania Microsoft

  Możesz użyć wielu przystawek Microsoft Management Console (MMC) do zdalnego zarządzania jakimś rodzajem serwera Server Core.

  Aby użyć przystawki MMC do zarządzania serwerem Server Core, który jest członkiem poza adresem:

  1. Uruchom przystawkę MMC, wpisz jako Zarządzanie komputerem.
  2. Kliknij przystawkę prawym przyciskiem myszy, jednak kliknij Połącz inne osoby z moim komputerem.
  3. Wprowadź nazwę technologii wszystkich podstawowych serwerów internetowych, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz teraz używać przystawki MMC do skutecznego zarządzania Server Core, tak jak każdym innym serwerem PC.

  Aby użyć przystawki MMC do sterowania Server Core, jeśli nie jest on członkiem domeny:

  1. Skonfiguruj wybrane poświadczenia połączenia osoby, aby klienci mogli połączyć się z komputerem hosta, który może serwerem, wpisując kolejne polecenie w wierszu polecenia na komputerze zdalnym:

   cmdkey /add: /user: /pass:
   uruchom rdzeń witryny menedżera urządzeń

   Jeśli chcesz, aby konkretnie poproszono o podanie hasła, często pomijaj parametr /pass.

  2. Po wyświetleniu monitu ważne jest, aby nazwa użytkownika i hasło dla tej konkretnej nazwy użytkownika zostały podane przez rodzinę.Jeśli nasza własna zapora na serwerze Server Core nie jest w ogóle skonfigurowana do obsługi podłączanych połączeń MMC, wykonaj poniższe czynności, aby przenieść Zaporę systemu Windows na możliwe do podłączenia karty MMC. Następnie przejdź do szczegółów 3.

  3. Uruchom przystawkę MMC na różnych wersjach komputerów, z których wiele może być komputerami zarządzającymi.

  4. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy tę przystawkę i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby podłączyć inny komputer. (Ze względu na argument, w przykładzie Zarządzanie komputerem użytkownicy kliknęliby prawym przyciskiem myszy Zarządzanie komputerem (lokalne).

  5. Jak zainstalować sterowniki dotyczące Server Core za pomocą Menedżera urządzeń?

   Musisz być zalogowany, aby zobaczyć sprzęt. Możesz ustawić system Windows tak, aby całkowicie instalował sterowniki. Jeśli chcesz uzyskać zdalny dostęp do Server Core za pomocą Menedżera urządzeń, musisz najpierw przypisać do niego licencję. Sterowniki mogą istnieć skonfigurowane w Server Core z wykorzystaniem pnputil.exe. Czy podane informacje były pomocne? Proszę poinformować Stany Zjednoczone o ich aktualnym statusie.

   W części Inny komputer wprowadź nazwę stacji roboczej najczęściej kojarzonej z serwerem Server Core i kliknij OK w tym momencie. Teraz możesz pomóc przystawce MMC zarządzać wszystkimi serwerami Server Core, tak jak każdym innym komputerem z zainstalowanym podstawowym systemem napędowym. System Windows Server.

  Konfigurowanie Zapory systemu Windows w celu zezwolenia na przystawki MMC jako metodę połączenia

  Aby umożliwić praktycznie wszystkim przystawkom MMC komunikację z kupującymi, uruchom następujące polecenie:

  Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Zdalne zarządzanie systemem Windows"

  Aby zezwolić na łączenie się tylko niektórych przystawek MMC, uruchom:

  Jakie jest polecenie do obsługi trybu serwera?

  Jak zarządzaćZostań poważnym serwerem Server Core za pomocą Remote Desktop Na drugim komputerze kliknij Start, kliknij Uruchom, wpisz mstsc, a następnie po prostu kliknij OK myszą. W całej sekcji „Komputer” wpisz logo związane z serwerem za pomocą metod Server Core i kliknij „Połącz”.

  Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup ""

  Gdzie główna grupa reguł jest tworzona na przykład w ten sposób, w zależności od powiązania, które chcesz połączyć:

  Wtyczka MMC grupa reguł

  Przeglądarka zdarzeń Zdalne zarządzanie dziennikiem zdarzeń Usługi Zarządzaj usługami zdalnymi Foldery udostępnione Udostępnianie plików i drukarek Harmonogram zadań Dzienniki wydajności połączone z alertami, udostępnianiem plików i drukarek Zarządzanie dyskami Zdalne zarządzanie woluminami Zapora systemu Windows i zaawansowane zabezpieczenia Zdalne sterowanie zaporą systemu Windows

  Zarządzanie za pomocą usług pulpitu zdalnego

  Jak otworzyć panel sterowania na głównym serwerze?

  Otwórz okno Uruchom z selektora ustanowienia. Alternatywnie możesz również użyć masowego przekazu za pomocą magicznego klawisza formuły [Windows] + [R].Wprowadź kontrolkę i naciśnij Enter.

  Możesz użyć Zdalnego pulpitu, aby poradzić sobie z Internet Server Core ze zdalnych komputerów.

  run device manager server core

  Zanim będzie można połączyć się z Server Core, osoba musi uruchomić następujące polecenie:

  Zatrzymaj awarie i błędy za pomocą kreatora naprawy Reimage. Kliknij tutaj, aby pobrać.
  < p>

  Czy menedżer czytników jest tylko do odczytu w rdzeniu systemu Windows Server 2010?

  Gdy Menedżer urządzeń jest używany z innej lokalizacji, jest dosłownie zawsze tylko do odczytu, czasami Twoja rodzina jest w każdej grupie roboczej lub w ogromnej społeczności domen, a Hyper-V Server (w 100 procentach darmowa wersja) to prawdopodobnie Windows Server 2008 Core Wydanie. coś w rodzaju rozliczania dysków – gdzie określić uprawnienia do budowania/usuwania dysków.