Misschien begrijpt u een foutmelding die zegt wie de Internet Error Browser een bepaald null null-object is. Het blijkt gemakkelijk beschikbaar te zijn dat er verschillende manieren zijn om dit probleem echt op te lossen, en we zouden dit zeker wat later moeten bespreken.

Dit programma beschermt u tegen de vele fouten die zich op een computer kunnen voordoen en helpt ook om eventuele problemen snel op te lossen.

Null en Undefined Has No Properties zijn elke eerste TypeError waar we naar hebben gekeken, dus het is redelijk voor deze serie, die meestal problemen beantwoordt waarbij naar waarden wordt gekeken die niet overeenkomen met het verwachte heden. De nul- of ongedefinieerde fout heeft geen eigenschappen, met name het gebeurt wanneer u vrijwel elke eigenschap van een object van nul of van het type ongedefinieerd moet aanroepen.